Bursa, akıllı yatırımları ile Güney Kore’de

0
765

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güney Kore’de düzenlenen Yaratıcı Şehirler İttifakı Zirvesi’nde, Bursa’da hayata geçirdikleri akıllı belediyecilik uygulamalarını anlattı.

Güney Kore’nin ev sahipliğindeki 2019 CICA Belediye Başkanları Zirvesi, Gwangju kentinde yapıldı. ‘Yenilikçi, yaratıcı, akıllı şehirler inşa etmede yerel yönetimlerin rolü’ ana temasıyla düzenlenen Yaratıcı Şehirler İttifakı zirvesine 15 farklı ülkeden belediye başkanları katılırken, Türkiye’yi temsilen toplantıda hazır bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye ve Bursa’daki akıllı şehircilik uygulamaları hakkında sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Muhammed Kürşat Gürsoy’un da katıldığı zirvede gösterilen Bursa’nın tanıtım filmi yabancı belediye başkanları ve kent yöneticileri tarafından ilgiyle izlendi.

Yerel yönetimlerin rolü

Birleşmiş Milletler’in yaptığı çalışmalara göre 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağının öngörüldüğünü hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu durumla birlikte şehirlerin daha kozmopolit olacağını hatırlattı. Yenilikçi bir şehir inşa ederken; yenilikçi şehir hizmetleri stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Yerel yönetimler vatandaşın yaşam kalitesini artırarak ‘mutlu insan’ mottosunu oluşturmak adına iyi bir şehir yönetişim mekanizması geliştirmek zorundadırlar. İyi bir şehir yönetişimi ise yönetimde inovasyon, yerel yönetim – vatandaş etkileşimi, insan kaynağı, hesap verilebilirlik, duyarlılık, ağ yapılaşma ve kamu – özel ortaklıkları ile mümkündür. Türkiye’nin yenilikçi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Bursa’mız; geliştirilen tasarım, model, patent, marka sayılarında ülkenin ilk sıralarında yer almaktadır.  100’den fazla Ar-Ge merkezi, 20’den fazla tasarım merkezi, Ar-Ge odaklı iki üniversitesi ve genç, dinamik iş gücü başarının göstergelerindendir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığını kurduk. Şehrin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması vizyon olarak belirlendi. Şu anda Bursa’nın akıllı şehre dönüşümü projesi başlamıştır. Proje kapsamında ulaşım, yaşam, çevre, yönetişim, ekonomi, insan fonksiyonel alanlarında strateji ve yol haritası belirlenecektir. Akıllı ekonomi başlığı altında; verimlilik, yenilikçi hizmetlerin sunumu ve iş modelleri ele alınacaktır. Aynı zamanda akıllı kümelenmeler ve küresel eko sistemler kurulacaktır” diye konuştu.

Uluslararası işbirliği

Yerel yöneticiler olarak vatandaşların mutluluğu için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, kent problemlerinin çözümü ve ekonomik kalkınma için ulusal ve uluslararası işbirliklerine gittiklerini dile getirdi. Günümüzde yalnız turizm, ticaret ve üretim sektörlere bağımlı kalan kentlerin, yaratıcılık ve tasarım odaklı ekonomilerin etkin olduğu kentlerin gerisinde kaldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Yaratıcı çalışmalar insan ölçekli sonuçlar üretmekte ve kentsel yaşama katma değerler getirmektedir. Yaratıcı düşünce anlayışı kentin bütününe, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama ait kent tasarımı çalışmalarımızı daha etkin kılmaktadır. Yaratıcı düşüncelerden uzak kalan, her türlü yapılaşma kentlerimiz için fırsat yerine tehdit olabilmektedir. Her kent öznelliğe kavuşabilmeli, küresel ölçekte dünya haritası üzerinde bir konum kazanmalıdır. Uluslararası işbirliklerinin gelişmesi ve teknoloji sayesinde, uluslararası bilgiye erişim daha kolay olmuştur. Ancak, kentler her geçen gün birbirine benzemeye başlamıştır. Eğer kentlerde yaratıcı düşünce ve uygulama ortamı yeterince gelişmeden işbirlikleri ön plana çıkar ise bu kentlerin benzeşmesi durumu gelecek dönemlerde kendini daha fazla gösterecektir. Kentlerin öncelikli sorunları ve çözüm yaklaşımları artık benzerdir.  Kent problemlerinin çözümünde uluslararası işbirliği aracı ve yaratıcı/yenilikçi şehirler yaklaşımı ile çözüm bulunması kent kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Dünya artık koca bir köy gibidir. Kentimize çözüm olarak geliştirdiğimiz bir yaklaşım / uygulama komşumuz olan başka şehre problem olarak yansıyabilmektedir. İşbirliklerinin önemi bu açıdan da kritiktir. Yaratıcı yenilikçi şehirler için uluslararası işbirliği; iyi uygulamaların paylaşımı, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedeflerine ulaşması açısından anlamlıdır” dedi.

Zirvenin ev sahibi Gwangju Belediye Başkanı Lee Yong Sup, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a günün anısına plaket verdi.