Birlik Hakkında

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bakanlar Kurulu’nun 18/09/2008 tarihli ve 2008/14230 sayılı Kararı ile kurulmuş olup; Bakanlar Kurulu Kararı 01/11/2008 tarihli ve 27041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Birlik, Yeşil Mahallesi, Sancı Sokak, No:13/4 Yıldırım / BURSA adresindeki hizmet binasında görevini sürdürmektedir.

Birliğin Üyeleri

Birliğin üyeleri şunlardır:

 1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
 2. Gürsu Belediyesi
 3. Kestel Belediyesi
 4. Yıldırım Belediyesi
 5. Nilüfer Belediyesi
 6. Mustafakemalpaşa Belediyesi
 7. Mudanya Belediyesi
 8. Orhangazi Belediyesi
 9. Yenişehir Belediyesi
 10. İznik Belediyesi
 11. Orhaneli Belediyesi
 12. Keles Belediyesi
 13. Büyükorhan Belediyesi
 14. Harmancık Belediyesi
 15. Gemlik Belediyesi
 16. İnegöl Belediyesi

Birliğin Görev ve Yetkileri

Birlik, aşağıda belirtilen alanlarda, üyelerin desteklenmesine ve onların yararlanmasına yönelik görev ve hizmetleri yerine getirir:

 1. a) Birliğe üye belediyeleri yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek ve uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak,
 2. b) Mahalli idarelerin gelişmesine yardımcı olacak konularda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve odaları ile benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlarla meclis kararına istinaden işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri yürütmek ve destek olmak,
 3. c) Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişini sağlamak,

ç) Mahalli idareler alanında çalışan ve öneriler geliştiren yüksek lisans, doktora tezleri, tıpta uzmanlık ile araştırma projelerini desteklemek, bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma yaptırmak, raporlar hazırlatmak ve yayınlar yapmak, gelişim raporları düzenlemek ve değerlendirmeler yapmak.

 1. d) Belediyeleri ilgilendiren ve Birliğin görev alanına giren konularda mevzuat hazırlıklarına görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, bu amaçla mevzuat hazırlıklarını ilgili mercilerinden talep etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve diğer merciler nezdinde yürütülen çalışmalara katılmak ve bu çalışmaları yürütmek,
 2. e) Bursa turizmi ve tanıtımı ile ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, mahalli idareler alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak,
 3. f) Mahalli idareler ve bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik her türlü eğitim faaliyeti ile kongre, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar düzenleyerek konaklama, ulaşım ve diğer hizmetleri sağlamak,
 4. g) Mahalli idarelerin görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütmek veya destek vermek,

ğ) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma açık organizasyon, kongre, fuar, çalıştay, toplantı ve yarışmalar düzenlemek ve/veya düzenlenenlere katılmak,

ı) Üye belediyeler adına Bursa’nın turizm ve tanıtım stratejilerini hazırlamalarını desteklemek ve tek elden yürütülmesini sağlamak,

Birlik Üyeliğine Katılma ve Üyelik İçin Kriterler

Birliğe üyelik; birliğe katılmak isteyen belediye meclisinin kararı ve buna dayalı başvurusu üzerine, Birlik Meclisi tarafından kabulü ile gerçekleşmiş olur.